Smørekassen budsjett

Smørekassen budsjett

Her vedlegger et budsjett som jeg har satt opp for å illustrere utfordringer med å produsere et produkt på norsk sokkel. Nå driver jeg alene på amatørbasis i en liten skala med utstyr og produksjonslokale som ikke tilfredsstiller en industristandard. Slik at de fleste postene i budsjettet ikke tilfaller min drift.

Budsjettet er helt enkelt et prosjekt om å regne ut hva en norskprodusert trekasse for en 6pk vil koste for salg pr. post eller i butikk, i henhold til våre regler, skatter, avgifter og produksjonskostnader. Hvor mange produksjoner og produksjonsarbeidere må til for å oppnå en fornuftig markedspris i henhold til våre importvaner, og er det i det hele tatt mulig å produsere den på norsk sokkel?

 

 

Utfordringer

Mine priser samsvarer ikke med våre importvaner, da mine priser er gitt ut av våre kostnadsnivåer for egenproduksjon på norsk sokkel. I tillegg til at min utstyrspark ikke tildredsstiller en industristandard for optimal effektivitet. Det medgår mye tid pr. produserte kasse. Produksjonen er også bare ett av flere ledd.

For å kunne betjene mine utgiftsposter, må jeg rette meg mot et publikum som ser verdien av mine produkter. Tradisjonell produksjon og lidenskap i hver kasse befinner seg ikke i konsepter som Ikea, Jula og Søstrene Grene. Kvalitet er ofte et fremmedord når det kommer til importprodukter.

Der av må kunden ta en konklusjon av hva som lønner seg på lang sikt i henhold til norsk indutri, norske arbeidsplasser og vår egen samfunnsøkonomi. Tatt i betrakning at alle mine utgiftsposter i alle ledd går til norske bedrifter og norske skatteinnkrevere.

 

Klikk her for å komme til budsjettet

Klikk her for å lese med om Smørekassen