Konseptet bak Kreativ Jobb er å danne en elegant plattform hvor dem som av forskjellige årsaker har vansker med å komme seg inn eller tilbake til arbeidslivet, og alle ellers, kan tilby produkter og tjenester for dem som etterspør. Det handler ikke bare om jobb og om å være kreativ, men om å være i aktivitet og føle seg betydningsfull for seg selv, sine omgivelser og for samfunnet generelt. Alle kan noe, alle vil noe! Det handler helt enkelt om å få til noe!

Innenfor konsepter ligger også «Min Skole» hvor man kan lære andre om sine egne kunnskaper, og lære av andres kunnskaper. Noe gratis, og noe mot et mindre beløp for å dekke kostnadene til drift av KreativJobb.no. I første fase er det kun meg selv som har en profil her på KreativJobb.no. Om jeg får det til, tror og håper jeg at dette blir et godt utgangspunkt til å realisere en elegant plattform sammen andre engasjerte mennesker, bedrifter og organisasjoner.

Alt begynner i det små. Veien videre er helt opp til meg selv og dem som ønsker å bli en del av noe nytt og spennende til alles fortjeneste!